GENEL KURUL İLANI

Yaşam Boyu Öğrenme tarafından tarihinde yayınlandı

YAŞAM BOYU ÖĞRENME VE STRATEJİ GELİŞTİRME DERNEĞİ
GENEL KURUL İLANI

Yaşam Boyu Öğrenme Ve Strateji Geliştirme Derneği, Genel Kurulu aşağıdaki gündemlerle

10 /09/2022 tarihinde, Sümer 1. Sokak 11 /7 Kızılay – ANKARA adresindeki Derneğimiz Genel Merkezi’nde saat 10:00’de toplanacaktır. Bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı yeter sayı aranmaksızın aynı gündem ile 17/09/2022 tarihinde aynı adreste ve saatte yapılacaktır.

GÜNDEM;
1 – Açılış ve konuşmalar
2 – Divan seçimi
3 – Yönetim ve Denetim Kurulları Raporlarının okunması ve görüşülmesi,
4 – Mali raporun okunması
5 – Dernek kurullarının seçilmesi
6 – Dilek ve temenniler
7 – Kapanış

Adem KARAFİLİK

YAŞAM BOYU ÖĞRENME VE STRATEJİ GELİŞTİRME DERNEĞİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANI


0 yorum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir