Hakkımızda

YAŞAM BOYU ÖĞRENME VE STRATEJİ GELİŞTİRME DERNEĞİ

Derneğin Adı : ‘Yaşam Boyu Öğrenme ve Strateji Geliştirme Derneği” dir.
Derneğin Kuruluş Tarihi : 10.08.2010
Derneğin Merkezi : Ankara
Derneğin Adresi : Sümer 1. Sokak 11/8 Kızılay Ankara

YAŞAM BOYU ÖĞRENME VE STRATEJİ GELİŞTİRME DERNEĞİ;

 • Sivil toplum faaliyetleri içinde;
 • Toplumun her kesimine yönelik,
 • Yaşam boyu öğrenmeye ve gelişmeye katkı sağlama amaçlı,
  • Eğitim, öğretim, öğrenme,
  • Aile, çocuk, gençlik,
  • İletişim, sağlık, edebiyat, sanat, tarih,
  • Teknoloji, çevre, halk kültürü, sosyoloji, psikoloji,
  • Kişisel gelişim, yaşam ve öğrenci koçluğu, yönetim, performans geliştirme,
  • Kurumsal – toplumsal değişim ve gelişim alanlarında
   çalışmalar yapmak,
  • Bireysel, toplumsal ve kurumsal gelişime katkı sunmak,
  • Strateji geliştirmek,
  • Toplumun her kademesine yönelik eğitim tabanlı projeler
   üretmek ve uygulamak,

amaçları ile kurulmuştur.

Derneğimiz, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.