Gönüllülük Nedir?

Gönüllülük nedir? Gönüllülük, bireylerin çıkar gözetmeksizin, zamanlarını, enerjilerini, bilgi ve becerilerini, kaynaklarını ve birikimlerini, kendi özgür iradeleriyle “öteki”lerin yararına kullanma eğilimi olarak belirlenebilir.6 Gönüllülük bir organizasyon işidir. Devlet yönetimi ve yerel yönetimlerin kendi içlerinde oluşturdukları birimler yoluyla veya sivil toplum kuruluşları aracılığıyla gönüllü hizmetler yürütülmektedir. Doğal afetlerde, danışmanlık ve eğitim hizmetlerinde, kütüphanelerde, parklarda ve dinlenme alanlarında, itfaiye hizmetlerinde, yardımlaşma kurumlarında ve insani ihtiyaçların belirdiği diğer tüm alanlarda gönüllülükten söz etmek mümkündür. Gönüllülük bir boş zamanları değerlendirme faaliyeti olarak algılanmamalıdır. Gönüllü işlerde görev almayı taahhüt eden bireyler organizasyonun belirlediği çerçevede belli bir sistem içerisinde faaliyetlerini sürdürmeye söz vermişler demektir. Gönüllülük ile kendiliğinden bir yardımlaşma davranışı arasında bir farklılık olmalıdır. Gönüllülük bu yardımı karşılıksızlaştıran ve iş edinen bir durumu çağrıştırır. Uzun süreli bir doğası olan gönüllülük bir yaşam tarzı ve bilincidir.

(Öğr. Gör. Dr Remziye Ege,   https://dergipark.org.tr/en/pub/da/issue/4475/61697?publisher=motifyayincilik )

GÖNÜLLÜLÜK NEDİR? BİREYE NELER KAZANDIRIR?

https://www.stgm.org.tr/sites/default/files/2020-08/stoler-icin-gonulluluk-ve-gonullu-yonetimi-rehberi_1.pdf http://www.iyaca.org/gonulluluk-nedir/ http://www.anderstk.org/sayfa/81/gonulluluk-nedir- https://gelisimseninle.com/tr/haber/detay/156/gonulluluk-nedir https://www.pahssc.org.tr/blog/15/gonulluluk-nedir